RK Závit aneb Rádcovský kurz – zážitkový a výchovný i teoretický: díl druhý

Kurz pro skauty a skautky, kteří chtějí dělat něco víc, než se jen účastnit pravidelných schůzek a akcí. Pro ty, kteří chtějí aktivně pomáhat s přípravou schůzek či výprav anebo vést vlastní družinu.

Měli jsme v Líbeznicích několik zájemců o rádcovský kurz, ale zjistili jsme, že o tyto kurzy je v celé republice velký zájem a je jich nedostatek. A tak jsme se rozhodli zorganizovat rádcovský kurz sami u nás v Líbeznicích a nazvali ho Závit aneb kurz zážitkový, výchovný i teoretický. Přihlásilo se 15 skautů a skautek z různých oddílů. Vytvořili jsme tým vedoucích a lektorů, kteří byli ochotní předat své znalosti a zkušenosti dětem. Naplánovali jsme kurz na dva celé víkendy a jeden pátek. Během prvního víkendu, který se konal v listopadu 2017 v Líbeznicích v naší nové klubovně Na Chrupavce a částečně v Arše, jsme se snažili předat dětem co nejvíce inspirací, nápadů a znalostí.  Účastníci se mohli dozvědět například o tom co je družinový systém, jaký by měl být rádce družiny, co je nového ve stezkách a odborkách, o skautingu a symbolice, plánování nebo psychologii. Následovalo ještě jedno listopadové páteční setkání a kurz vyvrcholil o lednovém víkendu, který jsme strávili v nové skautské klubovně v Kostelci nad Černými lesy. Zde proběhla praktická část výuky a trénink krizových situací v terénu, během celodenní výpravy. Na závěr kurzu složili účastníci zkoušky a získali krásnou nášivku na kroj a pevně věřím, že dostatečně rozhýbali všechny své závity a chuť dělat něco nového J

Ivana

Zpět na seznam

Naše oddíly

Amazonky

Náš oddíl vznikl v září 2014, jsme rozděleny do třech družin, dle věkových kategorií. Momentálně je oddíl Amazonek kapacitně plný (30 členek).
Více informací zde

Fénix

Oddíl sdružující skautky a skauty ve věku od 15 let. Rangers i roveři mají heslo „Sloužím“. Pro oba platí slova lorda Baden-Powella o smyslu a cíli roveringu: „Sám řiď svůj člun“ a „Být připraven na dospělost“.
Více informací zde

Pátý oceán

Jsme oddíl vodních skautů "Pátý oceán" pro kluky a holky od 8. let v Hovorčovicích. V současnosti máme 5 posádek. Dvě posádky žabiček a vlčat, dvě posádky skautek a skautů a jednu posádku rangers.
Oddílový web: patyocean.skauting.cz

Stopaři

Jsme oddíl skautů a vlčat pro kluky od 10 do 13 let. Scházíme se každé úterý od 17.20 do 18.50 v nové skautské klubovně Na Chrupavce.
Více informací zde

Stopaři starší

Jsme oddíl skautů pro kluky od 11 do 15 let. Scházíme se každé pátek od 16.30 do 18.00 v nové skautské klubovně Na Chrupavce.
Oddílový web: stopari-libeznice-starsi.webnode.cz

Surikaty

Jsme oddíl vlčat pro kluky od 7 do 11 let. Scházíme se v nové skautské klubovně Na Chrupavce.
Více informací zde

Štiky

Jsme oddíl skautek a světlušek, tj. děvčat ve věku od 10 – 14 let a je nás celkem 15. Děvčata jsou podle věku rozdělená do dvou družin na světlušky (mladší) a skautky (starší).
Více informací zde

Vlčí důl

Kluci jsou rozděleni do šestek – MODRÁ, ŽLUTÁ . Všechny šestky dohromady se schází jednou týdně v klubovně nebo na jiném předem určeném místě pod vedením vedoucích. Na schůzkách chlapci hrají hry, získávají znalosti o přírodě a osvojují si mnohé dovednosti.
Oddílový web: vlcidulzlonin.skauting.cz/