Co je to skauting?

Junák – český skaut, z. s. je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení, sdružující své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy, nebo jiných rozdílů.

skautska-lilie

Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidstvu v souladu s principy a metodami stanovenými zakladatelem skautského hnutí, lordem R. Baden- Powellem a zakladatelem  českého skautingu, prof. A.B. Svojsíkem.

Je největším celostátním občanským sdružením dětí a mládeže v České republice. Zároveň je členem světových organizací skautů a skautek, které sdružují na 40 miliónů členů ve více než 200 zemích a teritoriích světa. Vznikl v roce 1911, byl třikrát zakázán totalitními režimy, jeho oddíly však nikdy nepřestaly pracovat a vždy se znovu obnovil.

Skautské hnutí je otevřené všem dětem a mladým lidem, kteří na sobě chtějí
zbozi_skaut___placka___jsem_skaut,_a_ty_hneda_2587neustále pracovat. Junák staví před každého cestu vlastního osobního rozvoje, pomáhá  a pobízí  ke zdokonalování  vlastních schopností a dovedností. Činnost se zaměřuje na hodnotovou výchovu dětí a současně vychází vstříc jejich specifickým zájmům. Programová náplň zahrnuje množství aktivit v oblastech, jako je s
port, věda a technika, kultura, ekologie a další.

Pokud máte zájem se k nám přidat, nebo se dozvědět více – kontaktujte nás.


Tábory

Tábory jsou většinou čtrnáctidenní akce pořádané každoročně o letních prázdninách pro všechny oddíly (podle počtu dětí a možností někdy celé středisko, jindy dělení na mladší/starší nebo holky/kluky). Na tábory, takové jaké jsou i dnes jezdíme už 18 let, vystřídali jsme několik tábořišť: Dušníky, Zourovský Mlýn, Kostelec u Jihlavy, ale nejdéle jsme vydrželi v Hradčanech u Mimoně, kam jsme jezdili 14 let po sobě.

skaut_03

A jak to tam vypadá? Mladší děti spí ve stanech po dvou, starší děti mohou spát v tee-pee, stavíme si vlastní polní kuchyni, na táboře starších si účastníci vaří sami, na táboře menších jezdí kuchařky-dobrovolnice. Posledních pár let máme k dispozici elektrocentrálu, výhradně k napájení lednice. Dále máme jídelnu, teplou sprchu (na vodu z řeky, na ruční pumpování) a kadibudky. V Hradčanech jsme měli k dispozici i lesáckou chatu, kde jsme mohli být za špatného počasí, na jiná místa se vozil hangár nebo je vyčleněno jedno větší tee-pee. Užitková voda na mytí je dostupná přímo v místě tábořiště – řeka Ploučnice. Pitná voda se pravidelně vozí v barelech z Hradčan.

Program jsou z části hry, z části poznávání přírody a zdokonalování skautských dovedností. Účastníci si v praxi vyzkouší všechno, co se mohli naučit během roku o schůzkách. Každý tábor provází celotáborová hra, sportovní aktivity (hřiště na míčové hry, včetně volejbalové sítě, jízda na kanoích), spousta drobných zábavných her, noční bojovka, výlety, ale také noční hlídky, pomoc v kuchyni (podle věku účastníků) nebo při udržování pořádku v tábořišti.

Comments are closed