Skautská vánoční besídka – Ejchuchu 2016

Většina z nás se každý rok těší na Štědrý den, rozsvícený stromeček, kapra a hlavně na dárky. Líbezničtí skauti mají to štěstí, že se těší dvakrát. Proč? Protože mají Ejchuchu, skautskou vánoční besídku.
Letošní Ejchuchu proběhlo již v nových prostorách v areálu Na Chrupavce. Součástí besídky byly různé, zábavné soutěže, připravené na základě tradičních vánočních zvyků a obyčejů. Děti poslepu kreslili jadýrka do jablíčka, skládali básničku s vánoční tématikou, pouštěli „lodičky“, nosili ořechy na čajové lžičce a podobných soutěží bylo připraveno více. Na závěr, pak absolvovali vánoční kvíz. Po soutěžích následovala přestávka na občerstvení, vyplněná konzumací přineseného cukroví, chlebíčků a limonád.
V druhé polovině setkání byl vytvořen z vedoucích živý obraz betlémských jesliček. Nechyběl nikdo, dokonce přiletěla i kometa. Zde pak  předvedly všechny oddíly připravené scénky. Na závěr se rozdaly dárky, které si děti nadělily mezi sebou.
Výborná celostředisková akce, která každoročně zahájí vánoční svátky.

ejchuchu

Comments are closed